Kennismakingsgesprek

Als u enthousiast bent over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken dan een afspraak met u voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis. In dit gesprek leggen wij uit wie wij zijn en hoe wij werken.
Ook willen wij weten wie u bent, wat uw wensen zijn en wat u belangrijk vindt.


Persoonlijk plan

Op basis van uw wensen wordt door de ontzorg je ouders een maatje geselecteerd waarvan wij denken dat hij of zij goed bij u past. Hierna volgt een kennismakingsgesprek. Als er met het maatje een klik is, spreekt u in onderling overleg de frequentie en tijden af. Deze afspraken zullen in een persoonlijk plan worden vastgelegd.


Kostenoverzicht

Transparantie is voor ons heel belangrijk. Elke maand krijgt u van ons een gespecificeerde factuur. In de specificatie staat precies wanneer en op welke tijden u van onze dienstverlening gebruik gemaakt heeft.

Algemene voorwaarden en Gedragscode

Ontzorg je ouders heeft voor haar dienstverlening Algemene Voorwaarden en een Gedragscode opgesteld. Alle medewerkers hebben een VOG en een aansprakelijkheidsverzekering.

Klachtenregeling

Hoewel iedereen die bij Ontzorg je ouders werkt slechts één doel voor ogen heeft: cliënten op respectvolle wijze begeleiding of gezelschap op maat bieden, kan het voorkomen dat u ondanks onze inspanningen niet tevreden bent en dat u een klacht wilt indien. Het klachtenformulier kunt u bij ons opvragen.

Tarieven

Onze tarieven zijn:

Uurtarief regulier € 20,-
Uurtarief feestdagen € 25,-

Voor bovenstaande geldt dat reiskosten, kosten voor parkeren, uitjes, entreekaarten en consumpties apart aan u worden doorberekend.